Αντωνης Τρίτσης επιδότηση
Home Ειδήσεις ΝΕΑ Οδηγός Χρηματοδοτήσεων Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης
ΝΕΑ - 30 Ιουλίου 2021

Οδηγός Χρηματοδοτήσεων Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης

Listen to this article
Πρόγραμμα χρηματοδότησης :ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»
Φορέας χρηματοδότησης :Υπουργείο Εσωτερικών
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12
Κατηγορία Δικαιούχων :ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) :– Δήμοι της Χώρας
– Σύνδεσμοι Δήμων
– Νομικά Πρόσωπα των Δήμων
Θεματικός τομέας :– ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
– ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Θεματικοί υποτομείς :– Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
– Επενδύσεις για την βελτίωση της ενεργητικής αποδοτικότητας των μεταφορών ιδίως σε αστικές περιοχές (Β.Α.Α.)
– Πολεοδομικός και αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και “έξυπνων πόλεων” (smart cities)
– Οδικό δίκτυο
Σκοπός / Στόχος :Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι να καλέσει τους Δήμους της Χώρας, τους Συνδέσμους Δήμων και τα νομικά πρόσωπα των Δήμων να υποβάλλον προτάσεις για την χρηματοδότηση δράσεων Ηλεκτροκίνησης, προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» και να επιτευχθεί ο στόχος της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας» (European Green Deal), με την οποία τίθεται ο στόχος να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κλιματικά ουδέτερη το 2050.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :Προβλέπεται η χρηματοδότηση:
– ηλεκτρικών οχημάτων (αμιγώς ηλεκτρικών, υβριδικών εξωτερικής φόρτισης ή κυψέλης καυσίμου), και πιο συγκεκριμένα τύπου:
1. Επιβατηγών οχημάτων (συμβατικών, διθέσιων, SUV κλπ)
2. Δίκυκλων οχημάτων (μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα, ποδήλατα με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση)
3. Μικρών φορτηγών (pick-up, van κλειστού τύπου, για δυσπρόσιτα μέρη κλπ)
4. Μικρών λεωφορείων (με προδιαγραφές για ΑμΕΑ)
καθώς και μεγαλύτερων οχημάτων:
1. Μέσων δημοτικής συγκοινωνίας (λεωφορεία, τρενάκια κλπ, με προδιαγραφές για ΑμΕΑ)
2. Οχημάτων για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων (απορριμματοφόρα, πλυντήρια κάδων κλπ)
3. Οχημάτων έργου/μεταφορών (φορτηγά κλπ
– η κατασκευή/προμήθεια των απαραίτητων Σταθμών και λοιπού αναγκαίου εξοπλισμού των ανωτέρω οχημάτων.
– η κάλυψη του εναλλακτικού καυσίμου των οχημάτων με την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), ως επικουρική δράση
Οριζόντιες επικουρικές δράσεις για το σύνολο των ανωτέρω Δράσεων (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης :120.000.000 ευρώ (€).
Περίοδος υποβολής προτάσεων :Έναρξη: 29/09/2020  Λήξη: 30/09/2021
Ολοκλήρωση έργου έως :31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες :Κατ’ εξαίρεση, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης παρατείνεται έως 30 Σεπτεμβρίου 2021 για όλες τις Προσκλήσεις, (πλην της ΑΤ14 του Προγράμματος η οποία δεν θα λάβει άλλη παράταση), για τους Δήμους:
– που προήλθαν από τη διάσπαση «καλλικρατικών» Δήμων [άρθρο 154 του ν. 4600/2019 (ΦΕΚ A’ 43)],
– που ορίζονται στην Κ.Υ.Α. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6350/Α325/2021 (ΦΕΚ B’ 964), «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας»,
– που ορίζονται στην Κ.Υ.Α. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/Α325/2020 (ΦΕΚ Β’ 5293), «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».
Επικοινωνία :ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)
Πληροφορίες : Θ. Δράκος, Ο. Μπέη, Χ. Χαραλάμπους
Τηλέφωνο : 213 1313 434, 213 1313 027 213 1313 098
Email t.drakos@ypes.gov.gr, o.bei@ypes.gov.gr, x.xaralampous@ypes.gov.gr

Check Also

“Φορτίζω Παντού” Νέα επιδότηση Επιχειρήσεων

Listen to this article Το πρόγραμμα “Φορτίζω Παντού” άνοιξε στις 11 Μαΐου και κάθε επιχείρ…