Home Ειδήσεις ΝΕΑ Αυτά είναι τα δικαιολογητικά για επιδότηση αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου
ΝΕΑ - 16 Ιανουαρίου 2021

Αυτά είναι τα δικαιολογητικά για επιδότηση αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Τα δικαιολογητικά υποβολής αιτήματος για Φυσικά πρόσωπα

α. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

β. Έγγραφο πιστοποίησης ΑΦΜ (Εκκαθαριστικό εφορίας ή εκτύπωση των στοιχείων μέσω του www.gsis.gr)

γ. Έντυπο Ε1 ή μισθωτήριο συμβόλαιο από το www.gsis.gr ή Ε9, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο ωφελούμενος έχει δικαίωμα εγκατάστασης και είναι ιδιοκτήτης/μισθωτής του σημείου,

δ. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος (στην περίπτωση που δηλώνει απόσυρση) προγενέστερη της 01.01.2013 και απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους.

ε. Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα που θα επιλεγεί.

στ. Επίσημη προσφορά για συσκευή που λειτουργεί ως σημείο επαναφόρτισης και η οποία αναγράφει τον τύπο επαναφόρτισης (Mode 3 ή/και Mode 4) της συσκευής σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ενότητα 12.5 του παρόντος (εφόσον έχει επιλεγεί η επιδότηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης

ζ. Τυποποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση των ωφελουμένων, η οποία θα περιλαμβάνεται στον οδηγό δράσης για την βεβαίωση ότι έλαβε γνώση των όρων του προγράμματος και αποδοχή τους.

η. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας / συγκυριότητας Υπεύθυνη Δήλωση, με την δηλώνουν την συναίνεση τους για να καθίσταται ο ένας συγκύριος εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και εκχωρούν την απαίτηση τους στον συγκύριο,

θ. Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (μόνον για Άτομα με Αναπηρία)

ι. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να πιστοποιεί το ότι ο ωφελούμενος εντάσσεται στην κατηγορία των πολυτέκνων.

Δικαιολογητικά Υποβολής Αιτήματος Συμμετοχής Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ

α. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

β. Έγγραφο πιστοποίησης ΑΦΜ (Εκκαθαριστικό εφορίας ή εκτύπωση των στοιχείων μέσω του www.gsis.gr)

γ. Έντυπο Ε1 τελευταίας φορολογικής χρήσης

δ. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος προγενέστερη της 01.01.2013 και απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους

ε. Άδεια ΤΑΞΙ σε ισχύ

στ. Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα που θα επιλεγεί

ζ. Υπεύθυνη Δήλωση σώρευσης κρατικών ενισχύσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)

η. Τυποποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα περιλαμβάνεται στον οδηγό δράσης για την βεβαίωση ότι έλαβε γνώση των όρων του προγράμματος και αποδοχή τους

θ. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας / συγκυριότητας, Υπεύθυνη Δήλωση, με την δηλώνουν την συναίνεση τους για να καθίσταται ο ένας συγκύριος εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και εκχωρούν την απαίτηση τους στον συγκύριο (στην περίπτωση απόσυρσης). (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)

ι. Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (μόνον για Άτομα με Αναπηρία)

ια. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να πιστοποιεί το ότι ο ωφελούμενος εντάσσεται στην κατηγορία των πολυτέκνων.

Δικαιολογητικά Υποβολής Αιτήματος Συμμετοχής για Νομικά Πρόσωπα

α. Σύσταση εταιρίας από ΓΕΜΗ,

β. Πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ,

γ. Έντυπο Ε3 ή Ν της τελευταίας φορολογικής χρήσης,

δ. Εκτύπωση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας από gsis.gr,

ε. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης πτώχευσης,

στ. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση,

ζ. Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα/τα που θα επιλεγεί/ούν,

η. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος (στην περίπτωση που δηλώνει απόσυρση) προγενέστερη της 01.01.2013 και απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους,

θ. Τυποποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα περιλαμβάνεται στον οδηγό δράσης για την βεβαίωση ότι έλαβε γνώση των όρων του προγράμματος και αποδοχή τους,

ι. Υπεύθυνη Δήλωση σώρευσης κρατικών ενισχύσεων.

Check Also

Νέα επιδότηση Φορτιστή Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου

ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ Επιδότηση αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων και φορτισ…